Kategorija: Edukacija

II Ciklus seminara KPE u 2015. godini

Obračun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2014. godinu, izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja, interna revizija i izmjene aktuelnih propisa U okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije, u Tuzli je 11.03.2015. godine počeo drugi ciklus seminara KPE u 2015. godini. Tema seminar bila je “Obračun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2014., izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja, interna revizija i izmjene aktuelnih propisa”. Cilj seminara bilo je obnavljanje, širenje i osavremenjavanje znanja i vještina za…

Seminar: Godišnji obračun

Godišnji obračun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2014. godinu S ciljem obnavljanja postojećih i sticanja novih znanja i vještina finansijsko-računovodstvene profesije, Edukativno-konsultantska kuća „FINconsult“ iz Tuzle organizovala je 20.01.2015. godine u Tuzli seminar na temu „Godišnji obračun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2014. godinu“. U skladu sa planiranim programom kontinuiranog profesionalnog razvoja JP „Spreča“ d.d. Tuzla, zaposlenica Nermina Telalović prisustvovala je ovom seminaru u sklopu pripreme…