Historijat

12

JP „Spreča“ d.d. Tuzla, nekadašnja Vodna zajednica „Spreča“ Tuzla, održala je Osnivačku skupštinu 04.06.1954. godine, a Uprava za vodoprivredu NRBiH izdala je dozvolu za osnivanje Vodne zajednice „Spreča“ u srezu Tuzla 21.08.1954. godine. Tokom šezdesetogodišnjeg postojanja, u skladu sa važećim propisima, „Spreča“ je mijenjala organizacionu strukturu, a 2007. godine, u skladu sa zakonima o javnim preduzećima, postaje Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla. Sadašnju vlasničku strukturu čini 51% državnog i 49% privatnog kapitala.

JP „Spreča“ d.d. Tuzla ima dva sektora, a u sklopu Sektora za tehničke poslove imamo Projektni biro, Tim za branu, akumulaciju i slivove i pogonski laboratorij za fizičko-hemijsku analizu vode iz Akumulacije. JP „Spreča“ d.d. Tuzla više od 50 godina upravlja akumulacijom i branom „Modrac“. Osnovna djelatnost preduzeća je sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode najvećim industrijskim potrošačima na području Tuzlanskog kantona: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Tuzla u Tuzli, Rudnik soli Tuzla, d.d. Tuzla, Sisecam soda Lukavac d.o.o., Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac, Fabrika Cementa Lukavac d.d., Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija Tuzla“.

Oduvijek smo nosili epitet pouzdanog i kvalitetnog poslovnog partnera, a unutar firme imamo razvijenu politiku Integrisanog menadžment sistema. Posjedujemo ISO 9001 i 14001 certifikate, a o našim uslugama mogu posvjedočiti općine: Banovići, Doboj istok, Gračanica, Gradačac, Kladanj, Lukavac, Maglaj, Sapna, Srebrenik, Tešanj, Živinice i grad Tuzla, a takođe i jedan od naših glavnih poslovnih partnera Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo.

Pored navedenih djelatnosti vodosnabdijevanja i projektnih usluga, bavimo se takođe i proizvodnjom električne energije. Godine 1998. pustili smo u pogon prvu mini hidrocentralu, dok bi nova hidrocentrala trebala biti izgrađena u skorijoj budućnosti. Ovo je još jedan od načina na koji čuvamo, ali i aktivno promovišemo očuvanje naše okoline. Dakle, uporedo sa razvojnim planovima za budućnost, želimo biti i društveno i ekološki savjesna firma, a to opet pokazuje nivo ozbiljnosti i uspješnosti poslovanja JP „Spreča“ d.d. Tuzla.

HRONOLOGIJA RJEŠENJA I PROMJENA U NAZIVU DRUŠTVA

1. Osnivačka skupština Vodne zajednice „Spreča“ Tuzla održana je 04.06.1954. godine.

2. Uprava za vodoprivredu NRBiH izdala je dozvolu za osnivanje Vodne zajednice „Spreča“ u srezu Tuzla 21.08.1954. godine. Predmet poslovanja Vodne zajednice bila je upotreba i snabdijevanje vodom industrije i poljoprivrede za pogon, te za razblaženje otpadnih voda.

a) U registar Vodnih zajednica kod Uprave za vodoprivredu NRBiH upisana je 21.08.1954. godine pod rednim brojem 11, a na osnovu rješenja broj 1203/54.

b) U registar Okružnog privrednog suda upisana je 19.06.1965. godine, u svesci broj 24 na listu 34, redni broj 1. (Rješenje Vodna zajednica „Spreča“ Tuzla)

3. Okružni privredni sud u Tuzli: Rješenje o upisu u registar preduzeća i radnji – Vodna zajednica tuzlanskog bazena „Spreča“ sa sjedištem u Tuzli od 19.06.1965. godine. Predmet poslovanja bilo je: vršenje vodoprivredne uslužne djelatnosti (snabdijevanje vodom, održavanje, prečišćavanje zagađenih voda, odbrana od poplava i dr.), izrada investicionog programa, investiciono-tehničke dokumentacije za vodoprivredne objekte i postrojenja vodoprivrednih osnova, za svoje potrebe i potrebe trećih lica, vršenje istraživačkih i studijskih radova u vodoprivredi i prevoz lica i robe u jezerskom saobraćaju (Rješenje Vodna zajednica tuzlanskog bazena „Spreča“).

4. Okružni privredni sud u Tuzli: Rješenje o upisu u registar preduzeća i radnji – Vodoprivredno preduzeće „Spreča“ Tuzla od 14.01.1966. godine (Rješenje vodoprivredno preduzeće Spreča Fi 38).

5. Okružni privredni sud Tuzla: Upis konstituisanja u sudski registar – Vodoprivredno preduzeće „Spreča“ Tuzla, sa potpunom odgovornošću od 02.02.1974. godine (Rješenje vodoprivredno preduzeće Spreča Fi 155).

6. Okružni privredni sud Sarajevo: Rješenje o upisu u sudski registar – Radna organizacija „Vodoprivreda Bosne i Hercegovine“ sa ograničenom supsidijarnom odgovornošću sa osnovnim organizacijama udruženog rada Sarajevo – „Spreča“ OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla od 30.09.1977. godine (Radna organizacija Vodoprivreda BiH 695).

7. Osnovni sud udruženog rada Sarajevo: Upis konstituisanja – Složena organizacija udruženog rada „Vodoprivreda Bosne i Hercegovine“ r.o. Sarajevo Radna organizacija za izgradnju i održavanje vodoprivrednih i hidrograđevinskih objekata „Hidrorad“ sa osnovnim organizacijama o.sub.o. Sarajevo, „Spreča“, OOUR za vodoprivredne djelatnosti, Tuzla od 28.09.1987. godine (Rješenje složena organizacija udruženog rada).

8. Osnovni sud udruženog rada Tuzla: Upis u sudski registar – Vodoprivredno preduzeće „Spreča“ Tuzla – društveno Preduzeće (p.o.) od 11.07.1989. godine (Rješenje Društveno preduzeće „Spreča“ Tuzla p.o.).

9. Osnovni sud udruženog rada Tuzla: Upis u sudski registar – Mješovito vodoprivredno preduzeće „Spreča“ d.d. Tuzla od 11.10.1991. godine (Rješenje Mješovito vodoprivredno preduzeće „Spreča“ d.d. Tuzla 1532).

10. Kantonalni sud: Rješenje o upisu promjena podataka o subjektu upisa u sudski registar (djelimično izvršena privatizacija) – Mješovito vodoprivredno preduzeće „Spreča“ dioničko društvo Tuzla od 13.05.2005. godine.

11. Općinski sud u Tuzli: Rješenje o upisu promjena podataka o subjektu upisa u sudski registar – Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ dioničko društvo Tuzla od 15.02.2007. godine.