U cilju unapređenja naše saradnje, kao i u cilju daljeg razvoja naših usluga, molimo Vas da date objektivne ocjene kvaliteta usluga na obrascu koji Vam je dostupan ispod.

2. Poštivanje ugovorenih rokova

3. Dostupnost i kvalitet informacija o našim uslugama/proizvodima

4. Odnos osoblja za vrijeme nuđenja i realizacije usluga, dobijanje stručne pomoći

5. Zadovoljstvo odnosom prema okolini

6. Fleksibilnost u rješavanju zadataka

7. Ukupno zadovoljstvo poslovnom saradnjom

8. Kako ste saznali za naše društvo?

9. Zašto ste se odlučili za saradnju sa našim Društvom?

10. Da li je usluga u skladu sa vašim zahtjevom?

11. Prijedlog, primjedba, sugestija

Podatke popunio (Ime i prezime)

Firma

Telefon

Funkcija

Email