Sektor za ekonomsko-finansijske i pravne poslove

financije1

Poslovi iz djelokruga Sektora za ekonomsko-finansijske i pravne poslove osiguravaju kvalitetnu potporu za sve poslovne aktivnosti u okviru glavnih procesa u Društvu.

Organizaciona jedinica Ekonomsko-finansijska služba

(Rukovodilac: Azra Arslanagić, dipl. ekonomista)

Organizaciona jedinica Pravna, kadrovska i opšta služba

(Rukovodilac: Hamšija Gergić, dipl. pravnik)