opcinasrebrenik

Investiciono-tehnička dokumentacija vodosnabdijevanja mjesnih područja Duboki potok, Tinja i Podorašje

gracanica

Glavni projekat rekonstrukcije transportnog cjevovoda od izvorišta sklop do rezervoara “Gaj”

lukavica

Glavni projekat rekonstrukcije oštećene vodovodne mreže u VS Lukavica

gracanica1

Idejni projekat vodovodnog podsistema Bijela polja – Drafnići – Hurije, MZ Gračanica

Bokavici

Glavni projekat odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda za naselje Bokavići, općina Lukavac

Travnik

Glavni projekat lijevog i desnog kanalizacionog kolektora gradskog područja općine Travnik

SISECAM

Glavni projekat prihvata i tretmana sanitarnih i oborinskih voda u krugu "Sisecam Soda Lukavac"

Modrac

Idejni projekat sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja fekalnih otpadnih voda priobalnih naselja oko akumulacije "Modrac" - prsten

kakanj

Glavni projekat uređenja obala rijeke Bosne u Kaknju 0+000,00 - 1+900,00 dionica od mosta Alije Izetbegovića do mosta za naselje Doboj

ljubnici

Glavni projekat uređenja lijeve obale rijeke Bosne na lokalitetu Ljubnići, općina Ilijaš

koksara

Idejni projekat uređenja rijeke Spreče od ušća rijeke Jale do Koksarinog mosta

entgranica

Idejni projekat uređenja rijeke Spreče od entitetske granice do općine Lukavac

dubrave

Idejni projekat sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda rudnika "Dubrave" u Dubravama

enker

Glavni projekat sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda preduzeća "Enker" d.d. Tešanj

kemokop

Glavni projekat za prikupnjanje, tretman i odvođenje otpadnih voda sa lokaliteta poslovnog objekta - skladište hemikalija opasnog i neopasnog otpada firme "Kemokop" d.o.o. Tuzla, u naselju Donje Dubrave

fragmat

Glavni projekat prikupljanaj, tretmana, odvođenja i ispuštanja oborinskih i ostalih voda u recipijent iz kruga fabrike za proizvodnju stiropora "Fragmat izolirka" d.o.o.

odzak

Nadzor nad izvođenjem radova na Projektovanju, rekonstrukciji i puštanju u pogon postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Odžak

krusik

Nadzor nad Izgradnjom postrojenja za pripremu pitke vode Krušik Kalesija

mhemodracII

Studija za izgradnju male hidroelektrane MHE "Modrac 2"

cementarabanovici

Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti korištenja, prikupljanja, transporta i prečišćavanja otpadnih voda i ispuštanja efluenta u recipijent za izgradnju cementare "Banovići" u Banovićima

tebanovici

Studija o korištenju i prikupljanju, transportu, prečišćavanju otpadnih voda i ispuštanju efluenata u recipijent za izgradnju "Termoelektrane Banovići"

krecnepeci

Studija za nove krečne peći 4, 5, 7 i 8