Posted: 26/12/2019
Comments: 0Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost

          „Spreča“ dioničko društvo Tuzla

 

OBAVJEŠTENJE

 

U skladu sa Odlukom Skupštine dioničara o isplati dividende iz akumulirane dobiti za 2018. godinu, broj: 030-02-01-2017-XIIvan.-14/19 od 19.12.2019. godine, a u vezi sa Odlukom o raspodjeli neto dobiti

Posted: 29/06/2015
Category: Ovlaštenja
Comments: 0

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacijeOvlaštenje za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti