Posted: 29/06/2015
Category: Ovlaštenja
Comments: 0

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacijeOvlaštenje za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti