Kategorija: Edukacija

Recertifikacija sistema upravljanja

Dana 7. i 8.marta 2019.godine, od strane renomirane britanske certifikacijske kuće “United Registrar of Systems Adriatica d.o.o”, obavljen je nadzorni audit za norme: ISO 9001 : 2015 (Upravljanje kvalitetom proizvoda) ISO 14001 : 2015 (Upravljanje zaštitom životne sredine) OHSAS 18001 : 2007 (Upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika) Tokom audita je utvrđeno da društvo sve poslovne procese (rukovođenje, projektovanje, nabava, prodaja, zaštita okoliša, zaštita na radu i upravljanje akumulacijom Modrac ) vodi u skladu sa zahtjevima navedenih standarda.…

Redovna godišnja edukacija

U skladu sa planiranim programom kontinuirane gradnje tima i profesionalnog razvoja zaposlenika JP „Spreča“ d.d. Tuzla, od 18.10. do 20.10.2018. godine, organizovan je redovni seminar-obuka radnika Društva. Tema seminara bila je „Zahtjevi standarda ISO 9001 i 14001: Praktični primjeri, dobra praksa i provođenje internih audita.“ Predavanja su bila podijeljena u tri tematske cjeline: – Sistem upravljanja okolišem ISO 9001 i 14001 – Unapređenje i primjena standarda ISO 9001 i 14001 u poslovanju JP „Spreča“ d.d. Tuzla – Provođenje internih audita…

IV Ciklus seminara KPE U 2015. godini

Finansijsko-računovodstveno poslovanje, platni promet i plaćanje gotovinom po novim propisima, novi zakon o radu i novi kolektivni ugovor, nacrt zakona o porezu na dobit i ostali novi relevantni propisi Četvrti ciklus seminara u organizaciji Edukativno-konsultantske kuće „FINconsult“ počeo je 06.10.2015. godine u Tuzli, a trajao je do 14.10.2015. godine, kada se održao zadnji seminar u Sarajevu. Tema četvrtog ciklusa seminara bila je „Finansijsko-računovodstveno poslovanje, platni promet i plaćanje gotovinom po novim propisima, novi zakon o radu i novi kolektivni ugovor,…

IIXX međunarodni simpozij

„Izazovi poslovnog okruženja“ Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH, u saradnji sa konsultantskom kućom FEB d.d. Sarajevo, organizovalo je od 17 do 19. septembra 2015. godine u Hotelu „Grand“ u Neumu IIXX Međunarodni Simpozij. Tema seminara bila je „Izazovi poslovnog okruženja.“ Cilj Simpozija bio je da okupi stručnjake iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, ekonomske teoretičare i praktičare, predstavnike državne administracije i regulatornih tijela, poduzetnike i računovođe, te da kroz niz zanimljivih predavanja nadogradi i proširi postojeća znanja učesnika. U…

Obuka iz zaštite od požara

U okviru plana kontinuirane edukacije zaposlenika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, u petak, 18.09.2015. godine, u prostorijama JP „Spreča“ d.d. Tuzla, održana je redovna obuka i provjera osposobljenosti zaposlenika za reagovanje u slučaju izbijanja požara. Obuku je organizovalo Društvo sa ograničenom odgovornošću za inženjering, projektovanje i zaštitu “INPROZ” Tuzla. Obuka je sadržala teoretski dio, koji je obavljen u prostorijama direkcije JP „Spreča“ d.d. Tuzla, i praktični dio, koji je održan na lokaciji brane „Modrac“ u Lukavcu.…

XIII Međunarodno savjetovanje

XIII Međunarodno savjetovanje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru: “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse” Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru organizovao je od 12 do 14. juna 2015. godine u hotelu „Grand“ u Neumu 13. Međunarodno savjetovanje na temu “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”. Tokom trodnevnog savjetovanja oko 40 autora predstavilo je svoje radove. Suorganizator ovog skupa bila je Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, koja je takođe organizovala i okrugli sto na temu “Efikasnost pravosuđa…

III Ciklus seminara KPE u 2015. godini

Polugodišnji obračun u 2015. godini: Vremenska razgraničenja, analiza finansijskih izvještaja, porezna sredstva i odgođene porezne obaveze, međunarodni ugovori i porez po odbitku Treći ciklus seminara u organizaciji Edukativno-konsultantske kuće “FINconsult” počeo je 11.06.2015. godine u Tuzli. Tema seminara bila je “Polugodišnji obračun u 2015. godini: vremenska razgraničenja, analiza finansijskih izvještaja, porezna sredstva i odgođene porezne obaveze, međunarodni ugovori i porez po odbitku”. Cilj seminara bilo je obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina za sačinjavanje polugodišnjeg obračuna u 2015. godini.…

Arhivsko i kancelarijsko poslovanje

Agencija za pravni konsalting i edukaciju iz Sarajeva održala je 29.05.2015. godine u Sarajevu seminar „Drugi veliki seminar iz arhivskog i kancelarijskog poslovanja za sve nivoe vlasti i druge pravne subjekte“. Predavači na seminaru bili su: Admir Hadrović, arhivist Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine; Emir Mehmedović, glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine; Edvin Šarić, stručni savjetnik za pravne poslove u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. U skladu sa planiranim programom kontinuiranog profesionalnog razvoja JP „Spreča“ d.d.…

MS NetWork5 Konferencija

Microsoft BiH održao je 27.04.2015. godine u Neumu petu konferenciju pod naslovom „NetWork5“. Predavanja su bila podijeljena u 6 tematskih cjelina: razvoj sistema, infrastruktura i sigurnost, poslovna upotreba tehnoloških rješenja, predavanja stručnjaka iz MS Community, edukacijska rješenja i studije slučaja. Prva Microsoft NetWork konferencija održana je 2011. godine u Banja Luci, nakon čega su slijedile konferencije u Mostaru, te dva puta u Tesliću. U skladu sa planiranim programom kontinuiranog profesionalnog razvoja zaposlenika, ovoj konferenciji prisustvovao je dipl. ing. Šefkija Duvnjaković,…

III Međunarodni simpozij

Priprema bosanskohercegovačke ekonomije za ulazak u Evropsku uniju Treći međunarodni simpozij, u organizaciji Edukativno-konsultantske kuće “FINconsult” iz Tuzle, održan je 24-25. aprila 2015. godine u hotelu „Reumal“ u Fojnici. Tema simpozija bila je: „Priprema bosanskohercegovačke ekonomije za ulazak u Evropsku uniju“, a bio je podijeljen u dvije tematske cjeline: Finansije, računovodstvo i revizija i Menadžment, informacione tehnologije i standardizacija. U skladu sa planiranim programom kontinuiranog profesionalnog razvoja JP „Spreča“ d.d. Tuzla, zaposlenici Vladimir Savičić i Jasmina Jusfović, prisustvovali su ovom…