II Ciklus seminara KPE u 2015. godini

Obračun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2014. godinu, izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja, interna revizija i izmjene aktuelnih propisa

2. ciklus seminara u okviru KPE

U okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije, u Tuzli je 11.03.2015. godine počeo drugi ciklus seminara KPE u 2015. godini. Tema seminar bila je “Obračun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2014., izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja, interna revizija i izmjene aktuelnih propisa”.

Cilj seminara bilo je obnavljanje, širenje i osavremenjavanje znanja i vještina za sačinjavanje prijava poreza na dohodak i poreza na dobit za 2014. godinu, izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja, te provođenje učinkovite interne revizije u javnom sektoru.

U skladu sa planiranim programom kontinuiranog profesionalnog razvoja JP „Spreča“ d.d. Tuzla, zaposlenice Azra Arslanagić i Mirsada Ahmetović prisustvovale su ovom seminaru u sklopu planirane pripreme zaposlenika za izradu zakonom propisane dokumentacije za 2014. godinu.

Seminar je bio podijeljen u pet tematskih cjelina: Godišnji obračun i prijava poreza na dobit za 2014. godinu, sa praktičnim iskustvima primjene MRS 12 u bh. preduzećima; Godišnji obračun i prijava poreza na dohodak za 2014. godinu – sačinjavanje i podnošenje prijave poreza na dohodak samostalnih poduzetnika i građana; Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja i konsolidovanih prijava poreza na dobit za 2014. godinu; Interna revizija u javnom sektoru.

U sklopu materijala za seminar prisutnima je uručen i zbornik radova pod nazivom „Obračun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak i izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2014. godinu, interna revizija i izmjene aktuelnih propisa“.