18

JP „Spreča“ d.d. Tuzla više od 50 godina upravlja akumulacijom i branom „Modrac“, koju formiraju rijeke Spreča i Turija sa pritokama. Površina sliva do profila brane iznosi 1.189 km2, što predstavlja preko 60% cjelokupnog sliva rijeke Spreče.

Za kotu normalnog uspora 200 m.n.m, osnovne morfometrijske karakteristike akumulacije “Modrac” za projektovano stanje iznosile su:

 • Površina: 17.10km2
 • Ukupna zapremina: 98x106m3
 • Korisna zapremina: 86x106m3
 • Prosječna dubina: 5,7m
 • Dužina obale: 33.250m

Osnovna djelatnost preduzeća je sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode najvećim industrijskim potrošačima na području Tuzlanskog kantona:

 • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Tuzla u Tuzli
 • Rudnik soli Tuzla, d.d. Tuzla
 • Sisecam soda Lukavac d.o.o
 • Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac
 • Fabrika Cementa Lukavac d.d.
 • Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija Tuzla“

Upravljanje branom i akumulacijom Modrac ogleda se kroz obavljanje niza poslova i zadataka propisanih zakonima i podzakonskim aktima, kojima se obezbjeđuje optimalno korištenje ovog višenamjenskog vodoprivrednog objekta, a time i osnovne-prioritetne namjene akumulacije:

 • obezbjeđenje vode za potrebe stanovništva,
 • obezbjeđenje vode za privredne kapacitete Tuzle i Lukavca,
 • obezbjeđenje  vodoprivrednog (biološkog) minimuma za razblaženje otpadnih voda koje se ispuštaju u rijeku Spreču nizvodno od akumulacije.

Pored toga, namjena akumulacije “Modrac” je i za:

 • rasplinjavanje velikih vodnih valova retenzionim dejstvom i sprečavanje ili znatno smanjenje poplava u dolini rijeke Spreče nizvodno od akumulacije,
 • povećanje minimalnog protoka rijeke Spreče nizvodno od akumulacije, u sušnim razdobljima,
 • proizvodnju električne energije na MHE Modrac, izgrađenoj 1998. godine, od strane JP ”Elektroprivrede BiH” Sarajevo, sa turbinom i generatorom snage od 257 do 1.998 kW, ovisno o raspoloživom višku vode na profilu brane Modrac.
 • turizam, rekreaciju na vodi i drugo, uz određena ograničenja koja proističu iz prioritetnih namjena.