Categories: Industry

Projektovanje

Sanitarna hidrotehnika - vodovodi, komunlna hidrotehnika - prikupljanje, tretman i ispuštanje otpadnih voda... …

Proizvodnja električne energije

U saradnji sa Elektroprivredom BiH vršimo proizvodnju električne energije snage 257-1.998 kW, ovisno o raspoloživom višku vode...…