XIII Međunarodno savjetovanje

XIII Međunarodno savjetovanje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru: “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”

13. Medunarodno savjetovanje

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru organizovao je od 12 do 14. juna 2015. godine u hotelu „Grand“ u Neumu 13. Međunarodno savjetovanje na temu “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”. Tokom trodnevnog savjetovanja oko 40 autora predstavilo je svoje radove. Suorganizator ovog skupa bila je Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, koja je takođe organizovala i okrugli sto na temu “Efikasnost pravosuđa – Notarska izvršna isprava“.

U skladu sa politikom Društva o praćenju i orijentiranosti ka aktuelnostima građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, zaposlenici JP „Spreča“ d.d. Tuzla, Nermina Babajić i Dinko Fatušić, učestvovali su na ovom skupu. Koautorski rad dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Dr. sc. Borislava Petrovića i zaposlenika JP „Spreča“ d.d. Tuzla, dr. sc. Nermine Babajić i mr. sci. Envera Ćosićkića, direktora Društva, takođe je predstavljen na ovom skupu.

U okviru savjetovanja održani su i okrugli stolovi na nekoliko aktuelnih tema: Zakonska regulativa poslovanja društava za osiguranje u Bosni i Hercegovini, Prava manjina u radnom pravu – izazovi anti-diskriminacije, u organizaciji Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Europu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Informacijski izazovi – institucionalni razvoj u organizaciji Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe „SEALL“.