III Ciklus seminara KPE u 2015. godini

Polugodišnji obračun u 2015. godini: Vremenska razgraničenja, analiza finansijskih izvještaja, porezna sredstva i odgođene porezne obaveze, međunarodni ugovori i porez po odbitku

3. ciklus seminara

Treći ciklus seminara u organizaciji Edukativno-konsultantske kuće “FINconsult” počeo je 11.06.2015. godine u Tuzli. Tema seminara bila je “Polugodišnji obračun u 2015. godini: vremenska razgraničenja, analiza finansijskih izvještaja, porezna sredstva i odgođene porezne obaveze, međunarodni ugovori i porez po odbitku”.

Cilj seminara bilo je obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina za sačinjavanje polugodišnjeg obračuna u 2015. godini. U skladu sa planiranim programom kontinuiranog profesionalnog razvoja JP „Spreča“ d.d. Tuzla, zaposlenica Nermina Telalović prisustvovala je ovom seminaru u sklopu pripreme za izradu dokumentacije koja se odnosi na godišnji obračun za 2015. godinu.

Seminar je bio podijeljen u pet tematskih cjelina: Polugodišnji obračun u 2015. godini, Vremenska razgraničenja – računovodstveni i porezni aspekt, Porezna sredstva i ogođene porezne obaveze – praktični primjeri, Analiza finansijskih izvještaja u praksi bh. preduzeća i Primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i porez po odbitku u FBiH.

Za učesnike seminara pripremljen je i zbornik radova “Polugodišnji obračun u 2015. vremenska razgraničenja, analiza finansijskih izvještaja, porezna sredstva i odgođene porezne obaveze, međunarodni ugovori i porez po odbitku”.