Kategorija: Djelatnosti

Proizvodnja električne energije

Pored navedenih djelatnosti vodosnabdijevanja i projektnih usluga, u saradnji sa Elektroprivredom BiH, bavimo se takođe i proizvodnjom električne energije. Prva mini hidrocentrala snage 257-1.998 kW, ovisno o raspoloživom višku vode na profilu brane Modrac, puštena je u pogon 1998. godine, dok bi nova centrala trebala biti izgrađena u skorijoj budućnosti. Pored brige za slivovima i akumulacijom “Modrac”, ovo je još jedan od načina na koji čuvamo, ali i aktivno promovišemo očuvanje naše okoline. Dakle, uporedo sa razvojnim planovima za budućnost,…

Prikupljanje, prečišćavanje i isporuka vode

JP „Spreča“ d.d. Tuzla više od 50 godina upravlja akumulacijom i branom „Modrac“, koju formiraju rijeke Spreča i Turija sa pritokama. Površina sliva do profila brane iznosi 1.189 km2, što predstavlja preko 60% cjelokupnog sliva rijeke Spreče. Za kotu normalnog uspora 200 m.n.m, osnovne morfometrijske karakteristike akumulacije “Modrac” za projektovano stanje iznosile su: Površina: 17.10km2 Ukupna zapremina: 98x106m3 Korisna zapremina: 86x106m3 Prosječna dubina: 5,7m Dužina obale: 33.250m Osnovna djelatnost preduzeća je sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode najvećim industrijskim potrošačima na…

Projektovanje

SANITARNA HIDROTEHNIKA – VODOVODI Vodozahvati Cjevovodi (primarna i sekundarna mreža) Objekti (rezervoari, pumpne stanice, rasteretne komore, šahtovi i drugi prateći objekti) Uređaji za tretman pitkih voda KOMUNLNA HIDROTEHNIKA – PRIKUPLJANJE, TRETMAN I ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA Oborinske (zagađene i nezagađene vode) Sanitarno-fekalne otpadne vode Tehnološke otpadne vode Uređaji za tretman otpadnih voda RIJEČNA HIDROTEHNIKA Regulacija i uređenje vodotoka Odbrambeni nasipi Obodni kanali Hidrološke obrade PROJEKTI ZA VODNE AKTE Projekti Studije Elaborati NADZORI Projektantski Izvođački Konsultacije i mišljenja  …