Dan: 29. Maja 2015.

Arhivsko i kancelarijsko poslovanje

Agencija za pravni konsalting i edukaciju iz Sarajeva održala je 29.05.2015. godine u Sarajevu seminar „Drugi veliki seminar iz arhivskog i kancelarijskog poslovanja za sve nivoe vlasti i druge pravne subjekte“. Predavači na seminaru bili su: Admir Hadrović, arhivist Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine; Emir Mehmedović, glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine; Edvin Šarić, stručni savjetnik za pravne poslove u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. U skladu sa planiranim programom kontinuiranog profesionalnog razvoja JP „Spreča“ d.d.…