Dan: 18. Septembra 2015.

Obuka iz zaštite od požara

U okviru plana kontinuirane edukacije zaposlenika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, u petak, 18.09.2015. godine, u prostorijama JP „Spreča“ d.d. Tuzla, održana je redovna obuka i provjera osposobljenosti zaposlenika za reagovanje u slučaju izbijanja požara. Obuku je organizovalo Društvo sa ograničenom odgovornošću za inženjering, projektovanje i zaštitu “INPROZ” Tuzla. Obuka je sadržala teoretski dio, koji je obavljen u prostorijama direkcije JP „Spreča“ d.d. Tuzla, i praktični dio, koji je održan na lokaciji brane „Modrac“ u Lukavcu.…