Dan: 29. Juna 2015.

Ovlaštenja

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije Ovlaštenje za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti…