JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20a) Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantona („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20 i 11/20),  Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj 030-02-99-1664/20 od 22.09.2020. godine, uz prethodno pribavljenu Saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona br. 04/1-30-16903/20 od 09.09.2020. godine, direktor Društva raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I

Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” dioničko društvo Tuzla (u daljem tekstu JP “Spreča” d.d. Tuzla) raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme, bez probnog rada, na sljedeća radna mjesta…..

OPŠIRNIJE

OBRAZAC ZA PRIJAVU