Kategorija: Novosti

22.MART SVJETSKI DAN VODA – PODZEMNE VODE: UČINIMO NEVIDLJIVO VIDLJIVIM

Ove godine u fokusu su podzemne vode, a uz slogan „Učinimo nevidljivo vidljivim“ ističe se kolika je njihova važnost. Unatoč činjenici da ih ne vidimo, njihov je učinak vidljiv svugdje. Gotovo sve tekuće slatke vode svijeta su podzemne vode i osnova su snabdijevanje vodom za piće, za sistem odvodnje, poljoprivredu, industriju i ekosisteme. Podzemne vode su važan dio hidrološkog ciklusa, jer dio padavina koje padnu na Zemlju pohranjuje se u obliku podzemne vode. Bez podzemnih voda ne bi bilo moguće…

Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu

AKTIVNOSTI UPRAVE DRUŠTVA Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu je od strane nezavisnog revizora Vincent d.o.o. Tuzla ocijenjen POZITIVNO, te je konstatovano da finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31.12.2020. godine, njegovu finansijsku uspješnost i novčane tokove za završenu godinu, a sve u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH i međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. U izvještajnom periodu, uz maksimalna zalaganja od strane Uprave: postignut je sporazum sa GIKIL d.o.o. Lukavac za…

Obavještenje o provedenom auditu

U Društvu je u periodu od 17.03.2021. godine do 18.03.2021. godine od strane renomirane certifikacijske kuće URS Adriatica, koja je dio URS (United Registrar of Systems) grupe iz Velike Britanije, proveden nadzorni audit ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015; te recertifikacijski audit/ tranzicija ISO 45001:2018. Uprkos otežanim uvjetima poslovanja uzrokovanim pandemijom COVID-19, auditom je utvrđeno da se: procesi u Društvu realiziraju unutar planiranih parametara, održava sistem na visokoj razini (realizacija audita, ocjene sustava, ažuriranje dokumenata), te da je tranzicija na ISO…

Obilježena 66. godišnjica Društva

U petak 02.06.2017.godine svečano je obilježena 63. godišnjica JP "Spreča" d.d. Tuzla (04.06.1954.godine). Zaposlenici preduzeća se tradicionalno (od 1996.godine) okupljaju pored spomenika smještenog u krugu objekta Brana Modrac, a podignutog radnicima firme poginulim u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995.godine.

Obavještenje o isplati dividende

  Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost           „Spreča“ dioničko društvo Tuzla       OBAVJEŠTENJE   U skladu sa Odlukom Skupštine dioničara o isplati dividende iz akumulirane dobiti za 2018. godinu, broj: 030-02-01-2017-XIIvan.-14/19 od 19.12.2019. godine, a u vezi sa Odlukom o raspodjeli neto dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2018. godinu, broj: 010-02-04-765-IVredovna-9/19 od 22.04.2019. godine, JP „Spreča“ d.d. Tuzla obavještava dioničare da će se isplata dividende za 2018. godinu izvršiti dana 30.12.2019. godine. Isplata dividende će se izvršiti…

Edukacija radnika: Zaštita od požara

Danas, 26.09.2019.g izvršena je redovna dvogodišnja obuka radnika JP “Spreča” d.d. Tuzla iz oblasti zaštite ljudi i materijalnih dobara od požara. Obuku (i odgovarajuću provjeru) su prošli svi radnici, a izvršeno je i praktično testiranje u krugu objekta brane “Modrac”.  …

TechCruise: Otvorena najveća ICT poslovno – tehnička konferencija u BiH

Tech Cruise, prva i najveća ICT poslovno – tehnička konferencija u BiH, otvorena je danas, 19. septembra 2019., na jezeru Modrac. JP “Spreča” d.d. Tuzla je jedan od sponzora ITC konferencije. Riječ je o događaju koju nudi širu sliku digitalne transformacije, ali i naglašava važnost praćenja trendova u digitalnom svijetu kako bi se izvuklo najbolje od mogućeg te stvorila što veća konkurentnost i benefiti. Očekuje se da konferencija Tech Cruise, unutar sljedeća tri dana, donese nova konkretna rješenja i savjete…

Recertifikacija sistema upravljanja

Dana 7. i 8.marta 2019.godine, od strane renomirane britanske certifikacijske kuće “United Registrar of Systems Adriatica d.o.o”, obavljen je nadzorni audit za norme: ISO 9001 : 2015 (Upravljanje kvalitetom proizvoda) ISO 14001 : 2015 (Upravljanje zaštitom životne sredine) OHSAS 18001 : 2007 (Upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika) Tokom audita je utvrđeno da društvo sve poslovne procese (rukovođenje, projektovanje, nabava, prodaja, zaštita okoliša, zaštita na radu i upravljanje akumulacijom Modrac ) vodi u skladu sa zahtjevima navedenih standarda.…