Kategorija: Obavještenja

Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu

AKTIVNOSTI UPRAVE DRUŠTVA Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu je od strane nezavisnog revizora Vincent d.o.o. Tuzla ocijenjen POZITIVNO, te je konstatovano da finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31.12.2020. godine, njegovu finansijsku uspješnost i novčane tokove za završenu godinu, a sve u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH i međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. U izvještajnom periodu, uz maksimalna zalaganja od strane Uprave: postignut je sporazum sa GIKIL d.o.o. Lukavac za…

Obavještenje o provedenom auditu

U Društvu je u periodu od 17.03.2021. godine do 18.03.2021. godine od strane renomirane certifikacijske kuće URS Adriatica, koja je dio URS (United Registrar of Systems) grupe iz Velike Britanije, proveden nadzorni audit ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015; te recertifikacijski audit/ tranzicija ISO 45001:2018. Uprkos otežanim uvjetima poslovanja uzrokovanim pandemijom COVID-19, auditom je utvrđeno da se: procesi u Društvu realiziraju unutar planiranih parametara, održava sistem na visokoj razini (realizacija audita, ocjene sustava, ažuriranje dokumenata), te da je tranzicija na ISO…

Obavještenje o isplati dividende

  Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost           „Spreča“ dioničko društvo Tuzla       OBAVJEŠTENJE   U skladu sa Odlukom Skupštine dioničara o isplati dividende iz akumulirane dobiti za 2018. godinu, broj: 030-02-01-2017-XIIvan.-14/19 od 19.12.2019. godine, a u vezi sa Odlukom o raspodjeli neto dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2018. godinu, broj: 010-02-04-765-IVredovna-9/19 od 22.04.2019. godine, JP „Spreča“ d.d. Tuzla obavještava dioničare da će se isplata dividende za 2018. godinu izvršiti dana 30.12.2019. godine. Isplata dividende će se izvršiti…