Kategorija: Proizvodnja el.energije

Proizvodnja električne energije

Pored navedenih djelatnosti vodosnabdijevanja i projektnih usluga, u saradnji sa Elektroprivredom BiH, bavimo se takođe i proizvodnjom električne energije. Prva mini hidrocentrala snage 257-1.998 kW, ovisno o raspoloživom višku vode na profilu brane Modrac, puštena je u pogon 1998. godine, dok bi nova centrala trebala biti izgrađena u skorijoj budućnosti. Pored brige za slivovima i akumulacijom “Modrac”, ovo je još jedan od načina na koji čuvamo, ali i aktivno promovišemo očuvanje naše okoline. Dakle, uporedo sa razvojnim planovima za budućnost,…