Dan: 8. Juna 2021.

Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu

AKTIVNOSTI UPRAVE DRUŠTVA Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu je od strane nezavisnog revizora Vincent d.o.o. Tuzla ocijenjen POZITIVNO, te je konstatovano da finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31.12.2020. godine, njegovu finansijsku uspješnost i novčane tokove za završenu godinu, a sve u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH i međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. U izvještajnom periodu, uz maksimalna zalaganja od strane Uprave: postignut je sporazum sa GIKIL d.o.o. Lukavac za…