English French German Italian Slovenian Spanish

Izvještaj sa brane

u 06:00 h
 

Nivo vode:

199,31

mnm

Ispust vode:

38,37

m3/s

Padavine:

33,8

l/m2

 

 


 

 

iso

Vijesti

XVIII Skupština - obavještenje

25.07.2014

U skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo...    {pdf=http://spre
Izvještaj o događaju ...

20.06.2014

 U skladu sa članom 3,7. i 8. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo...  
Sazivanje 16. Skupštine društva

19.05.2014

Na osnovu Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu vrijedosnih papira, JP "Spreča" d.d. Tuzla objavljuje: ..............
Revizorsko mišljenje za 2013.g.

15.04.2014

Revizorsko mišljenje o finansijskim izvještajima JP "Spreča" d.d. Tuzla za 2013.godinu. ..........................................................
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2013.g.

13.03.2014

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2013. g. (na obrascu OEI-PD)...            {pdf=http://spreca.com/images/godi

Važno

Rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: UP-I-05-25-471-2/10 od 16.8.2010. J.P. "SPREČA" d.d Tuzla dato je ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za složene vodne objekte ili aktivnosti propisane u grupi A člana 4 Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti.

 

Rješenjem Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj UPI/03-23-2-329/09 od 08.09.2010. J.P. "SPREČA" d.d Tuzla dato je ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanje iz oblasti hidrotehnike.

 

Rješenjem Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj UPI/03-23-2-113/11 od 13.06.2011. J.P. "SPREČA" d.d Tuzla dato je ovlaštenje za obavljanje djelatnosti nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti hidrotehnike.

Odluka

o proglašenju akumulacije "Modrac" dobrom u općoj upotrebi

 

odluka