English French German Italian Slovenian Spanish

izvještaj sa brane

 

Nivo vode:

199,29

mnm

Ispust vode:

55,16

m3/s

Padavine:

10,9

l/m2

 

 


 

 

iso

Vijesti

Revizorsko mišljenje za 2013.g.

15.04.2014

Revizorsko mišljenje o finansijskim izvještajima JP "Spreča" d.d. Tuzla za 2013.godinu. ..........................................................
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2013.g.

13.03.2014

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2013. g. (na obrascu OEI-PD)...            {pdf=http://spreca.com/images/godi
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

11.12.2013

U skladu sa članom 3,7. i 8. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo...    
Polugodišnji izvještaj o poslovanju za period od 01.01.2013. godine do 30.06.2013. godine

22.08.2013

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo... POLUGODIŠNJI
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

17.07.2013

 U skladu sa članom 3,7. i 8. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo...  

Važno

Rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: UP-I-05-25-471-2/10 od 16.8.2010. J.P. "SPREČA" d.d Tuzla dato je ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za složene vodne objekte ili aktivnosti propisane u grupi A člana 4 Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti.

 

Rješenjem Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj UPI/03-23-2-329/09 od 08.09.2010. J.P. "SPREČA" d.d Tuzla dato je ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanje iz oblasti hidrotehnike.

 

Rješenjem Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj UPI/03-23-2-113/11 od 13.06.2011. J.P. "SPREČA" d.d Tuzla dato je ovlaštenje za obavljanje djelatnosti nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti hidrotehnike.

Odluka

o proglašenju akumulacije "Modrac" dobrom u općoj upotrebi

 

odluka